22 August 2022

Ф1. Баланс Звіт незалежного аудитора за 2021 рік Звіт про управління Ф2. Звіт про фінансові результати Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Ф4. Звіт про власний капітал Ф5. Примітки до річної звітності Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами

Read more