ЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ ІЗ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ «УКРАЇНСЬКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ»

08 Жовтня 2020

Новини

Діяльність заводу компанії «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» у третьому кварталі 2020 року відбувалась відповідно до проєктних рішень та без аварійних ситуацій. Як і передбачалось, вплив на ґрунти та водні об’єкти відсутній, а вплив на повітряне середовище мінімізований завдяки встановленим системам фільтрації та екологічного контролю.

Нижче ви можете ознайомитись з повним текстом звіту.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» (далі – Підприємство) отримало сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджуються його готовність до експлуатації 24.12.2019 р

Діяльність Підприємства ведеться відповідно до проектних рішень.

За третій квартал 2020 р. аварійних ситуацій, які могли б вплинути на екологічне забруднення ґрунтів або водні об’єкти, не відбувалося.

Родючий шар ґрунту на ділянці діяльності Підприємства відсутній або порушений раніше в ході будівництва і виробничо-господарської діяльності діючого підприємства ПрАТ «КЦРЗ» (за винятком ділянок земель під зеленими насадженнями), на території якого розміщується Підприємство. В ході  діяльності вплив на ґрунти та земельні ресурси відсутній. Під всією площею діяльності знаходиться тверде покриття, що виключає вплив на ґрунт.

Технологічний процес в Комплексі з переробки та зберігання мінеральних добрив здійснюється без використання води. Дощова стічна вода збирається системою трубопроводів і надходить в розділовий колодязь. Комплексна система очищення забезпечує очищення дощових вод до змісту:

– нафтопродуктів – не більше 0,3 мг / л;

– зважених речовин – не більше 15,0 мг / л.

Очищена вода скидається у систему збору дощової води ПрАТ «КЦРЗ» . Діяльність Підприємства не передбачає скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти господарсько-питної, культурно-побутової та рибогосподарської категорій водокористування і в підземні водоносні горизонти.

В ході діяльності відбувається вплив на повітряне середовище, який включає викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин наступними джерелами викидів:

– «Ділянка розвантаження сировини з піввагонів». Джерело №1 «Вивантаження з напіввагонів» – а) вивантаження з вагонів; б) місця пересипок з піввагонів на віброживильники; в) пересипання з віброживильника на конвеєр; г) пересипання з конвеєра на конвеєр, від яких в атмосферне повітря викидається пил амонію сульфат;

– «Лінія гранулювання сульфату амонію». Джерело №3 « Система фільтрації для молоткової дробарки» – Газовий пальник КП-100Б, від якого в повітря викидаються: амонію сульфат, азоту діоксид, ртуть металева, вуглецю оксид, метан, вуглецю діоксид і оксид діазота;

– «Лінія гранулювання сульфату амонію». Джерело №4 «Система загального знепилювання» – від якої в повітря викидається пил амонію сульфат.

– «Доставка сировини і відвантаження готової продукції». Джерело №5 – Автосамосвал, при роботі двигуна внутрішнього згоряння якого в атмосферне повітря викидаються: азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз (а) пірен, вуглеводні граничні, метан, вуглецю діоксид і оксид діазота;

– «Доставка сировини і відвантаження готової продукції». Джерело №6 – Тепловоз, при роботі якого в атмосферу викидаються: азоту діоксид, сажа, аміак, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз (а) пірен, вуглеводні граничні, метан, вуглецю діоксид і оксид діазота;

– «Склад підлогового зберігання сульфату амонію». Джерела №№ 7 … 15 – Припливно-витяжна вентиляція В-4, В-3, В-1, ВЕ-9, ВЕ-11, ВЕ-13, ВЕ-12, ВЕ-14. ДВС фронтального навантажувача Маnitou Maniscopic МТ-Х 732, при роботі якого в атмосферне повітря викидаються: азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз (а) пірен, вуглеводні граничні, метан, вуглецю діоксид і оксид діазота.

На джерелі викидів №1 «Вивантаження з напіввагонів» встановлено імпульсний рукавний фільтр, що працює з ефективністю очищення до 99,82%.

На джерелі викидів №3 «Система фільтрації для молоткової дробарки» встановлено імпульсний рукавний фільтр SFDW 05/12-d-02, що працює з ефективністю очищення до 99,998%.

На джерелі викидів №4 «Система загального знепилювання» встановлено імпульсний рукавний фільтр SFDT 05/09-с-02, що працює з ефективністю очищення до 99,99%.

На джерелах викидів №1; №3; №4 встановлено обладнання системи екологічного контролю шкідливих викидів розробки, до якого входять:

– вимірювач запиленості «ИКВЧ-М-Н» – на джерелах викидів №1; №3; №4;

– датчики абсолютного тиску P і температури Т для приведення до нормальних умов– на джерелах викидів №1; №3; №4;

– система газового аналізу на базі газоаналізатора «Дозор–С» з витратоміром газів та вимірювачами для вимірювання CO, NO2, O2– на джерелі викидів №3;

Шафа збору і первинної обробки даних від вимірювальних приладів знаходиться в приміщенні оператора.

Кількості викидів забруднюючих речовин від джерел викидів здійснюваної діяльності знаходяться у межах та не перебільшують Затверджених граничнодопустимих викидів.

 

 

Попередня новина Наступна новина