УГОДА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З ТОВ «ЮМДЖИ РТ ГАЗ»

Ця Угода про впровадження електронного документообігу (надалі – «Угода») адресована будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі – «Контрагент»), яка має або планує мати договірні відносини з ТОВ «ЮМДЖИ РТ ГАЗ» (надалі – «Компанія») та готова обмінюватися договірними і первинними документами в електронній формі. Угода є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені у стандартній формі, ознайомитися зі змістом якої можна за посиланням:

Угода про впровадження електронного документообігу (в форматі PDF)

Приєднання Контрагента до Угоди відбувається шляхом включення в умови правочину, що укладається між Контрагентом та Компанією, застереження, передбаченого п. 18 Угоди.